ΑΠΕ και έξυπνα δίκτυα στα νησιά του Αιγαίου   

Το «Σήμα Αειφορίας» θα διεκδικήσουν και πάλι οι νέοι Νησιωτικοί Δήμοι του Αιγαίου που προέκυψαν μετά τον Καλλικράτη, με νέες δράσεις για το περιβάλλον, την πράσινη οικονομία, τον πολιτισμό.

Σε διεθνή ημερίδα που οργανώθηκε στις 14 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου για τις τοπικές πρωτοβουλίες και την πράσινη ανάπτυξη παρουσιάστηκαν παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού, ανακοινώθηκε επίσημα το έργο για τα Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου, καθώς και το πρόγραμμα Αειφορικών Δράσεων των δήμων που συμμετέχουν στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

Το δίκτυο ΔΑΦΝΗ δημιουργήθηκε το 2006, μετά την διαπίστωση ότι τα νησιά ως ξεχωριστές γεωγραφικές ενότητες, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται στον ηπειρωτικό χώρο, είναι τόποι που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

Οι δράσεις της αειφορίας είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού που άρχισε από το 2006 στο πλαίσιο του δικτύου ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου). Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του δικτύου ΔΑΦΝΗ αφορούσε δράσεις μεταξύ 37 νησιωτικών δήμων του Αιγαίου για την περίοδο 2006 – 2010.

Τα νησιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά, και η προσπάθειά τους συνιστά το πρώτο παγκοσμίως εγχείρημα για τη προβολή περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών δράσεων σε ένα σύστημα πιστοποίησης με συγκεκριμένους κανόνες και κοινά αποδεκτές διαδικασίες.

Ο σκοπός του δικτύου στην πρώτη φάση λειτουργίας (2006-2010), ήταν καταρχήν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης κάθε νησιού, η επισήμανση των σημαντικότερων ζητημάτων που χρειάζεται να αντιμετωπισθούν και εν συνεχεία η ιεράρχηση δράσεων σε συγκεκριμένους τομείς που θα οδηγήσει στη βελτίωση των συνθηκών με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

Μέσα στα 5 χρόνια λειτουργίας του το ΔΑΦΝΗ έχει προχωρήσει σε συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ), μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εθελοντική δέσμευση των Δήμων της Ευρώπης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξοικονόμηση ενέργειας και διείσδυση των ΑΠΕ κατά ποσοστά 20% μέχρι το 2020.

Εν συνεχεία μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙSLE-PACT, δημιουργήθηκε το Σύμφωνο των Νησιών το 2011. Σαράντα δήμαρχοι και περιφερειάρχες Ευρωπαϊκών νησιωτικών Δήμων και Περιφερειών, εκ των οποίων οι δεκαπέντε από το Αιγαίο, υπέγραψαν στις 12 Απριλίου 2011, το Σύμφωνο των Νησιών αναλαμβάνοντας πολιτική δέσμευση ανάλογη με αυτήν του ΣτΔ.


Scroll to top