Φηρά - Μέσα Γιαλός (Παλαιό Λιμάνι)   

Το παλαιό λιμάνι της Σαντορίνης βρίσκεται 587 σκαλοπάτια κάτω από την πρωτεύουσα Φηρά. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό κυρίως λόγο των υπόσκαφτων σπιτιών που βρίσκονται "καρφωμένα" στο βράχο και δείχνουν να αιωρούνται πάνω από την άβυσσο της Καλτέρας. Στο όρμο και συγκεκριμένα στο βόριο τμήμα του υπάρχουν σπηλιές στον βράχο που έχουν δημιουργηθεί από την διάβρωση.
Scroll to top