Περίσσα - Μέσα Βουνό - Αρχαία Θήρα   

Ανηφορική διαδρομή που ξεκινά από την Περίσσα στο Μέσα Βουνό και καταλήγει στην Αρχαία Θήρα.
Scroll to top