Κάστρα

 

Τα πέντε κάστρα της Σαντορίνης δημιουργήθηκαν κυρίως για την προστασία των κατοίκων του νησιού από τις επιδρομές των πειρατών την περίοδο της Βενετοκρατίας στο Αιγαίο.

Η Σαντορίνη δόθηκε στον Σανούδο και στον Βαρόσι που έκτισαν τα πέντε (5) κάστρα ώστε οι Βενετοί άποικοι να εγκατασταθούν σε αυτά. Στα Βυζαντινά χρόνια είχαν κατασκευαστεί Βίγλες (σκοπιές) που είχαν σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων του νησιού για επικείμενες επιδρομές. Τα πέντε καστέλια της Σαντορίνης είναι αυτά του Σκάρου, του Αγ. Νικολάου, του Πύργου, του Εμπορείου και του Ακροτηρίου.

 

 • Κάστρο του Σκάρου
  Το καστέλι της Σκάρου βρίσκεται σε ένα απροσπέλαστο ακροτίριο στο Ημεροβίγλι...
 • Κάστρο στο Εμπορείο
  Σημαντικότατη κάστρο την εποχή της Βενετοκρατίας. Οι Βενετοί ως καθαρά εμπορικός λαός επέλεξε τα νησιά του Αιγαίου μετά την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους.
 • Κάστρο στον Πύργο
  Το καστέλι του Πύργου υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κάστρα της Σαντορίνης.
 • Κάστρο του Αγ. Νικολάου
  Στην τοποθεσία που βρίσκεται η Οία οι άρχοντες Νταργέντα  έκτισε, για την προστασία από επιδρομές...
 • Κάστρο στο Ακρωτήρι ή Πούντας

  Στην περιοχή του Ακρωτηρίου υπήρχε το ομώνυμο καστέλι με 200 σπίτια που όμως σήμερα σώζονται...


Scroll to top