Κάστρο του Αγ. Νικολάου   

Στην τοποθεσία που βρίσκεται η Οία, οι άρχοντες Νταργέντα έκτισαν για την προστασία από επιδρομές και γενικότερα εχθρικές ενέργειες, ένα καστέλι που ονομαζόταν Απάνω Μεριά και σήμερα είναι γνωστό ως κάστρο Αγ. Νικολάου.

Photos

Slide 1
Photo: 1/1 Flickr: AlaskaGMScroll to top