Κάστρο στο Εμπορείο   

Σημαντικότατο κάστρο την εποχή της Βενετοκρατίας. Οι Βενετοί ως καθαρά εμπορικός λαός, επέλεξαν τα νησιά του Αιγαίου μετά την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους. Η περιοχή του Εμπορείου στο σημείο που βρίσκεται ο σημερινός οικισμός, ήταν εμπορικό κέντρο την εποχή εκείνη και το καστέλι στην περιοχή αυτή εγγυόταν την ασφάλεια των συναλλαγών. Μέσα στο κάστρο αλλά και έξω από αυτό υπήρχαν περίπου 80 σπίτια.Photos
Scroll to top