Κάστρο στον Πύργο   

Το καστέλι του Πύργου υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κάστρα της Σαντορίνης. Κτίστηκε στο κέντρο του χωριού και είχε περίπου 100 σπίτια και τέσσερεις Εκκλησίες: τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, την Αγία Τριάδα και το Θεοτοκάκι (η εκκλησία της Θεοτόκου). Το καστέλι με το έξω οικισμό, το Ξέπορτο (ο οικισμός που ήταν έξω από τα τείχη του κάστρου), ήταν το κέντρο του νησιού και η πρωτεύουσά του μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα.

Photos

Slide 1
Photo: 1/1 Flickr: holimacScroll to top