Θεοτοκάκι   

Αξίζει την επίσκεψη και της προσοχή σας η μία εκ των παλαιοτέρων εκκλησιών του Νησιού, η οποία κτίστηκε στα τέλη του 9ου αρχές 10ου αιώνα.

Φιλοξενεί παλαιές όμορφες Βυζαντινές εικόνες και έχει ένα εντυπωσιακό, λόγω της παλαιότητας, ξύλινο τέμπλο.
Scroll to top