Ναυτικό Μουσείο Οίας   

Το Ναυτικό Μουσείο της Σαντορίνη βρίσκειται στην Οία και στεγάζεται από το 1990 σε ένα αρχοντικό καπετανόσπιτο. Το μουσείο λειτουργεί από το 1956 μετά από πρωτοβουλία του καπετάνιου Αντώνη Δρακώνια και προσπάθειες πέντε ετών. Τα εκθέματα του μουσείου παρουσιάζουν την ναυτική ιστορία και παράδοση του νησιού, κυρίως όμως την περίοδο του 19ου και 20ου αιώνα όταν και ήταν η ακμή τους οι εμπορικές δραστηριότητες του νησιού.

Τα κυριότερα εμπορεύσιμα προϊόντα που διακινούνταν από τον Εύξεινο Πόντο έως την Αίγυπτο ήταν η ελαφρόπετρα και το κρασί. Αυτή η εμπορική δραστηριότητα άνοιξε νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη του νησιού με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εισαγωγή της άνυδρης ντομάτας που τελικά ευδοκίμησε στο νησί και οι κάτοικοι το εκμεταλλεύονται εμπορικά ακόμα και σήμερα.

Τα εκθέματα του μουσείου είναι πάρα πολύ κατατοπιστικά και έτσι ο επισκέπτης παίρνει μια πλήρη εικόνα. Στο ισόγειο υπάρχει ναυτικός εξοπλισμός όπως δρομόμετρα, πυξίδες, μακαράδες, νυχάδια, άγκυρες καθώς και εργαλεία σχέδια από ταρσανάδες. Υπάρχουν επεξηγηματικά κείμενα για κάθε ναυτιλιακό εξάρτημα και την χρήση του.

Εντυπωσιακά επίσης είναι τα σκαλιστά μπαούλα, τα εργαλεία από τα τοπικά καρνάγια αλλά και το ιστορικό αρχείο με ημερολόγια, χάρτες, υπουργικά έγγραφα, διαθήκες ναυτικών, προικοσύμφωνα κλπ. Στον 1ο όροφο εκτίθενται στολές, πορτρέτα και βέβαια πολύ εντυπωσιακά ομοιώματα πλοίων. Σε ολόκληρη την έκθεση υπάρχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό από διάφορες δραστηριότητες. Δεν πρέπει να παραλείψουμε την σημαντικότατη βιβλιοθήκη του ισογείου.


Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 22860 71156
Scroll to top