Μουσείο προϊστορικής Θήρας

Μουσείο προϊστορικής Θήρας

Στο Μουσείο Προϊστορικής Θήρας εκτίθενται επιλεγμένα ευρήματα, που σκιαγραφούν την ιστορία της Θήρας κατά τους προϊστορικούς χρόνους.

Σ’ αυτό φιλοξενούνται εκθέματα που προέρχονται από τις ανασκαφές της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στο Ακρωτήρι και τις παλαιές ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στη θέση Ποταμός, από τις ανασκαφές της ΚΑ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Σάμου σε διάφορες θέσεις της Θήρας, από περισυλλογές και παραδόσεις.

Η έκθεση διαιρείται σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει απολιθώματα φυτών που ευδοκιμούσαν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στη Θήρα και αρχαιολογικά ευρήματα.

Στα εκθέματα της Πρώιμης περιόδου περιλαμβάνονται νεολιθική κεραμική, πρωτοκυκλαδικά μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία από νεκροταφείο στην περιοχή Φυρών και από το Ακρωτήρι, πρωτοκυκλαδική και μεσοκυκλαδική κεραμική, καθώς και δείγματα της πρώιμης κυκλαδικής χαλκοτεχνίας.

Μεταξύ των αντικειμένων που εκτίθενται, ξεχωρίζουν τα πολυάριθμα πήλινα σκεύη, ένα από τα οποία και αυτό με τον περίφημο πίθο με τον ταύρο, λίθινα και πήλινα αγγεία, που προέρχονται από διάφορες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και το μοναδικό χρυσό ειδώλιο αιγάγρου.

Εντυπωσιακά τοιχογραφικά σύνολα, σφραγίδες και πίνακες της Γραμμικής Γραφής Α΄ κοσμούν τις αίθουσες του Μουσείου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *